Viinilehden asiantuntijoiden valitsemat viinit kotiovelle toimitettuna.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä, tietojärjestelmän vastuutaho

Viinilehti Trading oü, Pärnu maantee 10, 10148 Tallinn, Estonia.

Kaupallinen tunnus: 12933151. info@viinikellari.com, www.viinikellari.com

2. Rekisteri-/tietojärjestelmäasioista vastaava yhteyshenkilö

Viinilehti trading oü, info@viinikellari.com

3. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän nimi ja verkko-osoite

Verkkokauppa www.viinikellari.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on viinikellari.comin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, sekä mainonta, markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdistaminen asiakkaille ja mielipide- ja markkinatutkimus.

5. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakasnumero,nimi,katuosoite,postiosoite,puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja salasana.

Asiakkaan tilaustiedot: tilatut tuotteet, takuutiedot, toimitukset sekä mahdolliset reklamaatiot ja palautukset. Asiakkaan sopimustiedot: Yrityksen Y-tunnus ja kaupparekisterinumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietojen lähteenä on asiakkaan luovuttamat tiedot ja asiakkaan päätelaitteen antamat tiedot sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemät ilmoitukset. (Luottoasiakkaiden tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Tausta-aineistot

Kaikki rekisteristä tulostettu aineisto (tilaukset) säilytetään niin, että

vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä ja kirjanpitäjällä on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.

B. Tietojärjestelmän aineisto

ATK:lle tallennettuihin tietokantoihin pääsevät käsiksi vain ne, joilla on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

9. Rekisteröinnin tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee osoittaa osoitteeseen info@viinikellari.com.