Viinilehden asiantuntijoiden valitsemat viinit kotiovelle toimitettuna.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolaki (523/1999), 10§ ja 24§

Tämä Tietosuojakäytäntö auttaa verkkopalvelumme käyttäjiä (”Sinä” tai ”Käyttäjä”) ymmärtämään, mitä henkilötietoja ja muita tietoja Viinilehti Trading Ou (”Viinikellari.com”) kerää verkkopalveluissaan, ja miten käsittelemme näitä tietoja.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan Viinikellari.comin verkkopalveun käyttöön. Jos palvelun käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, kyseistä palvelua ei tule käyttää.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoja, joista yksittäinen Käyttäjä on tunnistettavissa. Viinikellari.com voi kerätä myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä. Viinikellari.com voi myös luoda tällaisia ei-henkilökohtaisia tietoja poistamalla sellaisen osan henkilötiedosta, josta yksittäinen henkilö on tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittely

Viinikellari.com kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat relevantteja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten täyttämiseksi.

Viinikellari.com voi käsitellä henkilötietoja käyttäjätilien luomiseen, verkkopalvelun käyttämiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen; verkkopalvelun käytön tilastoimiseen; käyttäjien tavoittamiseen; markkinointi- ja mainosmateriaalin lähettämiseen käyttäjille; Viinikellari.comin muiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen; verkkopalveluiden markkina- ja muiden tutkimusten ja raporttien tekemiseen.

Lisäksi Viinikellari.com voi käyttää henkilötietoja Viinikellari.comin, samassa yritysperheessä olevien yritysten sekä myös muiden yritysten palveluiden ja tuotteiden suoramarkkinointiin tai muuhun markkinointiin sähköpostitse tai muilla tavoin. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Viinikellari.com on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia sekä muita toimintaansa sovellettavia lakeja ja muita asetuksia ja säädöksiä, jotka ohjaavat Henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Viinikellari.comin henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki Henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Mikäli Käyttäjä ei halua, että Käyttäjän henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, ilmoitus tästä voidaan antaa sähköpostiosoitteeseen info@viinikellari.com.

Kehittääkseen verkko- ja mobiilipalveluitaan Viinikellari.com voi käyttää kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten MailChimpiä ja Googlen palveluita.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Viinikellari.com ei julkaise Käyttäjien henkilötietoja verkkopalveluissa. Palvelun Käyttäjä voi itse tehdä julkiseksi tietoja itsestään myös muille käyttäjille verkkopalveluissa, kuten kommentoimalla palveluiden sisällä tai käyttämällä nimesi verkkopalveluiden käyttäjänimenä/nimimerkkinä. Viinikellari.com ei vastaa sellaisten tietojen tietosuojasta, jotka Käyttäjä päättää itse tuoda julki verkkopalveluiden sisällä.

Viinikellari.com ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointi­-, markkinointitutkimus-, kysely- tai tietokantatarkoituksia varten. Henkilötietoja voidaan käyttää kohdistettuun mainontaan verkkopalveluiden sisällä, sekä palveluiden ja tuotteiden sähköpostimarkkinointiin.

Viinikellari.com voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointiin. Henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien ja kolmansien osapuolten kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen verkkopalveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Viinikellari.com voi käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, luottokorttiyhtiöitä, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluita. Viinikellari.com jakaa henkilötietoja edellä mainituille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen näiden palveluiden tarjoamiseksi. Viinikellari.com ei vastaa näiden kolmansien osapuolten toimista tai laiminlyönneistä.

Viinikellari.com voi jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten anonyymiä dataa Käyttäjistä; verkkopalveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja verkkopalveluista poistumiseen käytettyjä osoitteita; laitealustatyypeistä: verkkopalveluden käytöstä, kuten linkkien, ikonien tai kuvien klikkauksista ja niin edelleen) kolmansien osapuolten kanssa avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja. Erityisissä poikkeustilanteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassaoleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii, taikka verkkopalvelun käyttöehtojen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä verkkopalveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Viinikellari.com voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Viinikellari.com tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle.

Viinikellari.com ei ole vastuussa kolmansien osapuolten toimista (mukaan lukien ihmiset, yhtiöt ja palvelut), kolmansien osapuolten nettisivustojen sisällöstä, Käyttäjän kolmansille osapuolille antamien tietojen käyttämisestä, tai mistään muista tuotteista tai palveluista, joita kolmannet osapuolet voivat tarjota vaikka tällainen palvelu olisi kytketty Viinilehden verkkopalveluihin, kuten sosiaalisten medioiden viestipalvelut.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilörekisteriä ylläpidetään ulkoisen palveluntarjoajan / Viinikellari.comin asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Viinikellari.comin työntekijöille sekä Viinikellari.comin yhteistyökumppaneille, joille Viinikellari.com on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Viinikellari.com tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Viinikellari.com tulee ilmoittamaan verkkopalveluissaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat sinun Henkilötietojesi turvallisuuden. Viinikellari.com voi myös tilapäisesti sulkea verkkopalvelut henkilötietojesi suojaamiseksi.

Evästeet ja muut käytön seurantatyökalut

Eväste on pieni tiedosto, jonka internetsivusto tallentaa sivuston vierailijan selaamiseen käyttämälle laitteelle, ja jonka vierailijan käyttämä selain tarjoaa internetsivustolle joka kerta tämän vieraillessa sivustolla uudelleen. Evästeiden avulla sivusto voi esimerkiksi ylläpitää istuntoa (sivuston yksittäinen käyttökerta) sen käytön ajan. Evästeet eivät ole henkilötietoja, sillä niiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Käyttäjän tietokoneelle siirretyt evästeet eivät myöskään mahdollista osallistujan kiintolevyllä olevien tietojen tutkimista.

Viinikellari.com käyttää evästeitä tunnistaakseen ja seuratakseen sivustonsa vierailijoita, heidän verkkopalveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia parantaakseen verkkopalvelun laatua, mukautuvuutta ja tarjotakseen suosituksia, sekä kehittääkseen verkkopalvelua edelleen. Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Verkkopalveluiden käyttämistä säätää heidän selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä sillä seurauksella, että osa Verkkopalvelun ominaisuuksista ei välttämättä toimi suunnitellulla tavalla ilman evästeiltä saatavia tietoja. Evästeiden lisäksi Viinikellari.com voi käyttää tai ottaa myöhemmin käyttöönsä myös muita käytön seurantatyökaluja.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Viinikellari.comin rekisterissä olevat tiedot. Kun Käyttäjä haluaa käyttää tarkistusoikeuttaan, tulee hänen lähettää allekirjoitettu tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle alla mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Viinikellari.com tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan.

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta Viinikellari.comin mainossähköposteja noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksesi. Mikäli päätät olla vastaanottamatta mainossähköposteja, Viinikellari.com voi edelleen lähettää Sinulle ei-mainonnallisia asiakasviestejä, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliäsi, Verkkopalvelun tarjoamista tai Viinikellari.comin liiketoimintaa.

Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön

Viinikellari.com voi ajoittain muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kaikki muutokset tullaan päivittämään verkkopalveluun, ja Käyttäjän tuleekin säännöllisesti tarkistaa tämä sivu mahdollisten tietosuojakäytännön muutosten johdosta. Muutoksista tiedotetaan myös erikseen verkkopalvelussa. Jatkamalla palveluiden käyttöä tällaisen muutoksen jälkeen hyväksyt muuttuneet Tietosuojakäytännön ehdot.

Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö

Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Viinikellari.comiin alla olevaa osoitetta käyttäen:

Viinilehti Trading oü, Pärnu maantee 10, 10148 Tallinn, Estonia.

Kaupallinen tunnus: 12933151.

info@viinikellari.com, www.viinikellari.com